Boek over Theo

 

...."voor een boek over Theo Winkelman is er te weinig papier", heeft ooit iemand gezegd.
En toch past een boek niet bij hem. Theo Winkelman was een zeer empatisch meevoelend mens, bescheiden en gelovig die zichzelf nooit op de voorgrond plaatste maar altijd anderen wilde helpen.

 

Maar als je van iedere Winkelman wil opschrijven wat hij in zijn leven heeft gedaan, en dat was vanaf 2001 de belofte die ik aan mijzelf heb gedaan en je van iedere Winkelman ook zijn of haar voetsporen wil vinden, dan moet er zeker ook van Theo Winkelman een groot verslag komen. ....misschien ooit nog wel eens een boek.

 

Vandaar dat op deze website Theo Winkelman een prominente plaats heeft gekregen.

 

Daarnaast is Theo Winkelman ongewild de inspirator geworden van onze Stichting Malawi Schools and Hospitals.
Op zoek naar zijn voetsporen; op zoek naar het verhaal over zijn werkzame leven in Malawi als Witte Pater, werden Riet en Wil Winkelman in 2006 en 2007 geconfronteerd met onvervalste armoe. Een armoe die al decennia lang in Afrika heerst en niet in de laatste plaats in Malawi. Een land waarin Witte Pater van Lavigerie al sinds begin van de twintigste eeuw werken.

 

Theo Winkelman deelde met mensen en verdeelde zijn aandacht en mogelijkheden met mensen.

 

Op latere leeftijd, hij was 32 jaar, is hij gaan studeren voor priester. Hij was bijna 40 jaar toen hij als missionaris naar Malawi, Afrika werd gestuurd om daar missiewerk, tegenwoordig wordt dit wel genoemd ontwikkelingswerk, te gaan doen.

 

Father Theo Winkelman werkte vanaf 1958 in Malawi. Eerst vanuit Lilongwe met achtereenvolgens de plaatsjes Mlale, Ludzi, Salima, Nambuma en o.a. Madisi.
In 1970 werd hij parish-priest (pastoor) van Kasina en vanaf 1980 tot 1992 parish-priest in Nsipe. Kasina en Nsipe hadden ieder ca. 24 buitenposten, oftewel buitenkerkjes.

 

Theo Winkelman was een echte "bouwpastoor". Kerken, healthcentra (kleine ziekenhuisjes), scholen en ook huisjes werden op zijn initiatief en onder zijn leiding gebouwd.

 

Hij had een fantastische thuisbasis in Nederland die hem altijd weer hielp met geld en goederen.
Theo zijn vader, Matheus Winkelman en zelfstandig banketbakker, was ver voor de Tweede Wereldoorlog overleden. Zijn moeder en broer en zussen maakten de Tweede Wereldoorlog mee met alle beperkingen die er toen waren.
En mogelijk daaruit kwam Theo Winkelman zijn diepe wens om meer voor mensen op deze wereld te gaan doen.

 

lees verder over de "missie" van Pater Theo Winkelman.