27-04-2011

Chipoka II in Malawi krijgt een compleet nieuwe school.

Na ons bezoek aan Malawi, begin april dit jaar, is besloten dat de bouw van een compleet nieuwe lagere school in Chipoka één van onze hoofd projecten wordt voor 2011. Chipoka is gelegen dicht bij Salima aan het meer van Malawi .

750 schoolkinderen hebben er de beschikking over 2 leslokalen in een oud bouwval wat de naam schoolgebouw onwaardig is.

Dit betekent dat 6 van de 8 klassen het jaar rond les krijgen onder een boom.  Besloten is, dat met medewerking van de plaatselijke bevolking, het oude gebouw t.z.t. wordt afgebroken en dat er drie nieuwe gebouwtjes met 3 lokalen worden herbouwd.

Onder leiding van de locale chief wordt er door de ouders van de leerlingen en vrijwilligers meer dan 100.000 bricks (zelf gevormde en geharde stenen) gebakken, terwijl de aanwezige, omgekapte, bomen worden gebruikt voor dakspanten e.d.

Eind maart 2011 is met de fundering, door vrijwilligers uit de bevolking,  begonnen, die helaas op 8 april j.l. door de laatste zware regenbuien deels  werd beschadigd en teniet gedaan. Drie dagen later was de schade hersteld en kon wederom met storten van beton worden vervolgd. In ca.  drie maanden tijd moeten de gebouwen gereed zijn, wat in de praktijk betekent dat het nieuwe schooljaar begint met negen nieuwe schoollokalen. 

Wij zullen, naast de nieuwe gebouwen, ook  zorgen voor schoolmeubilair en schoolbenodigdheden uit Nederland. Waar mogelijk zelfs aangevuld met een Engels schoolbibliotheekje.

Zie ook ons eerdere nieuws item: Chipoka II, primary school in Malawi. 30-03-2011
Zie ook ons latere nieuws item: Update Chipoka II basisschool april 2012. 17-04-2012