30-03-2011

Chipoka II, primary school in Malawi.

Aan de rand van het meer van Malawi kan het van Juni tot November heel erg warm zijn, terwijl in het aansluitende regenseizoen de wegen onbegaanbaar worden.

Daarmee is aangegeven dat de leefomstandigheden ook voor schoolgaande kinderen erg extreem kunnen zijn.

In 1997 werd besloten een lagere school op te richten in de omgeving van Chipoka Trading Centre, wat ligt tegen de borders aan van het meer van Malawi. Een lagere school die zich beperkt tot twee klassen, voor inmiddels  honderden kinderen. Na 14 jaar is het bestaande gebouwtje toe aan een dringende opknapbeurt omdat er scheuren in de buitenwanden komen en het dak veel regenwater door laat. Maar veel belangrijker is dat er met spoed enige schoolklassen bij moeten komen om de vijf groepen die dagelijks onder een boom schoolonderricht krijgen ook onderdak te geven.  

Totaal zitten er  729 kinderen  op de school , niveau 1 tot 7.(telling januari 2011)

Van die 729 kinderen zijn er  143 weeskinderen.   Die laatste kinderen wonen bij familie van de overleden ouders. De verdeling is Jongens 318 en meisjes 411. Veel “drop-outs”leerlingen, door de verschrikkelijk slechte omstandigheden op de school.

Groep 1 t/m 5 krijgen buiten les onder de bomen, wat in de regentijd ondoenlijk is.

Er zitten op de basisschool in Chipoka 729 leerlingen  waarvoor, incl. onderwijzend personeel 4 toiletten ter beschikking staan.

Voor 7 onderwijzers (-essen) zijn 2 woonruimten ter beschikking.

Gewenst, dringend, zijn:
1.  zes lokalen
2.  zes onderwijzers huisjes
3.  acht toiletten
4.  herbouw van het bestaande 2 lokalen gebouw
5.  bureaus/tafels en stoelen voor leerlingen en onderwijzers


Eigen inbreng van de gemeenschap van Chipota:
1.  150.000 bricks worden zelf gemaakt en na het regenseizoen, vanaf ca. april 2011, zullen er meer bricks worden gevormd
2.  zand is vergaard
3.  stenen zullen worden verzameld
4.  de bouwers zullen worden geassisteerd met het graven van de bouwput voor de fundatie


Chipoka  is één van de handelscentra in het Salima District in Malawi.
In een straal van 2 kilometer rondom Chipoka wonen  6000 huishoudens, waarvan veel jonge moeders met kind.

Ngwena,  1 km van school heeft 3000 huishoudens
Saidi, 500 meter van  de school heeft 2000 huishoudens
Mikuju, 1 km van de school heeft 1000 huishoudens

Het meer van Malawi trekt veel vissers en de plaatselijke economie heeft daarvan veel voordeel.

De begroting voor de verbetering van de bestaande oude twee schoolklassen en de bouw van een deels  nieuwe school, in de meest optimale situatie gebouwd, is E 70.000,00, waarvan een deel door de plaatselijke bevolking wordt bijgedragen.

Onze Stichting Malawi Schools and Hospitals gaat proberen de omstandigheden te verbeteren door de bestaande school uit te breiden en/of te vervangen.


Hiervoor is een flink budget aanwezig maar nog niet alles.
Kunt u ons helpen 5 schoolklassen of meer  bij te bouwen?
Ons bankrekeningnummer bij de RaboBank Hoeksche Waard is:  1328.98.004


Stichting Malawi Schools and Hospitals
p/a Nijverheidstraat 4,
3291 CH Strijen
Nederland
info@malawisms.nl

Zie ook onze latere nieuws items:
Chipoka II in Malawi krijgt een compleet nieuwe school. 27-04-2011
Update Chipoka II basisschool april 2012. 17-04-2012