Jaarverslag 2015 beschikbaar voor belangstellenden

De externe accountant heeft het verslag over 2015 samen gesteld. Het geeft een getrouw beeld van de financiële handel en wandel. Het jaarverslag 2015 wordt aan geïnteresseerden gratis ter beschikking gesteld.

KLIK HIER OM HET JAARVERSLAG 2015 TE DOWNLOADEN.