Hoe wordt u donateur?


1. U wordt donateur door bijv. maandelijks een bedrag over te schrijven ad E 5,00 naar onze bankrekening bij de Rabo Bank Hoeksche Waard, nummer NL38 RABO 0132 8980 04

2. Vaste donateur
Word lid van "Vrienden van Stichting Malawi" door het afgeven van een machtiging aan de stichting om periodiek een door u te bepalen bedrag te laten afschrijven.
Dit kan heel eenvoudig door het bijgevoegde machtigingsformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar de penningmeester van de stichting.
KLIK HIER OM HET MACHTIGINGSFORMULIER TE DOWNLOADEN.

Als u wel lid van de vriendenclub wilt worden, maar geen machtiging wilt afgeven, kunt u natuurlijk ook zelf een periodieke betaling in uw betalingssysteem invoeren. Naar: Rekeningnummer NL38 RABO 0132 8980 04 t.n.v. Stichting Malawi Schools and Hospitals". Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wilt u dat dan aan ons laten weten door een berichtje te sturen naar: vriendenmalawi@hotmail.com.

3. Eenmalige donatie via de bank
Maak eenmalig een bedrag over naar de rekening van de stichting.
Het rekeningnummer van de stichting is: NL38 RABO 0132 8980 04 t.n.v. "Stichting Malawi Schools and Hospitals" te Strijen.