Jaarverslag 2018 beschikbaar voor belangstellenden

De externe accountant heeft het verslag over 2018 samen gesteld. Het geeft een getrouw beeld van de financiële handel en wandel. Het jaarverslag 2018 wordt aan geïnteresseerden gratis ter beschikking gesteld.

KLIK HIER OM HET JAARVERSLAG 2018 TE DOWNLOADEN.