21-10-2011

Vijfde container van 2011 met hulpgoederen onderweg naar Malawi

De vijfde container van 2011 voor Malawi is vrijdag 21 oktober met behulp van veel extra hulpkrachten geladen.

De inhoud van de container bestaat vooral uit ruim 400 hulppakketten voor wezen en alleenstaande moeders met kinderen in het gebied Chipoka aan het meer van Malawi waar we ook een nieuwe lagere school bouwen.

De school die we in Chipoka bouwen met totaal negen klaslokalen voor 750 kinderen is bijna gereed. Maar nog niet alle schoolmeubeltjes zijn gearriveerd. De vierde container van 2011, verstuurd begin augustus, welke eerst nu in Malawi is aangekomen, zal deze week in Chipoka worden uitgeladen. Heel veel schoolmeubeltjes en schoolhulpmiddelen, zoals schriften en ballpoints, zijn dan ter plaatse. Maar nog niet voldoende voor alle 750 kinderen. De vijfde container zal nog meer schoolmeubelen brengen.

Daarnaast brengt de vijfde container 24 gerepareerde trapnaaimachines naar ons “Needle Room” project in Nsipe. Ook de ingezamelde restant stofjes zijn verpakt voor dit doel. De opleiding kleding maken voor alleenstaande moeders kan daarmee beginnen, want aan leergierige moeders is er geen gebrek. Een speciale dank gaat uit naar de gulle gevers van de trapnaaimachines, zowel veel particulieren als de stichting “Gered Gereedschap”. Maar niet in de laatste plaats de gebroeders van den Heuvel uit Rotterdam voor hun reparatie van de nodige naaimachines.

Ziekenhuisjes en healtcentra (lokale doktersposten), worden met deze container niet vergeten. In korte tijd hebben we meer dan 20 bruikbare rolstoelen en 10 rollators kunnen verzamelen. Ook die zijn onderweg naar Afrika.

En tenslotte:... de ballpoint-aktie heeft bijna 15.000 reclamepennen opgeleverd. De regionale schoolinspecteur, Mr Bwemba, en de bij onze stichting bekende schooldirecteuren krijgen alle voldoende schrijfwaar voor alle kinderen voor dit schooljaar.

Het zal kort na Kerst 2011 zijn dat de boot met onze container aan de oostkust van Afrika de haven van Beira zal binnenlopen. Meestal kost het daarna nog ca. 3  - 4 weken voor de container ter bestemder plekke is. De warme kleding, die ook in de container is geladen,  zal dan zeker in Malawi in het regenseizoen nodig zijn.

Als u dit leest zijn wij alweer bezig met onze projecten voor 2012, waarbij vooral ziekenhuisjes en healthcentra extra aandacht gaan krijgen.

Wilt u ons helpen? Bel of mail dan naar info@malawisms.nl of schrijf aan Stichting Malawi Schools and Hospitals u kunt ook terecht op onze contactpagina voor ons contactformulier