09-04-2012

Update Chipoka II basisschool april 2012.

Chipoka II basisschool heeft 6 nieuwe schoollokalen. Maart 2011 berichtten wij u dat Chipoka II, een klein dorp aan het Meer van Malawi een lagere school had bestaande uit één gebouwtje waar maximaal 200 kinderen op de grond zittende les konden krijgen.

De overige kinderen, totaal 750, kregen les onder een boom, voor zover dat mogelijk was. En in Maart 2011 had het zoveel geregend dat les geven onder een boom uitsluitend mogelijk was in een plas regenwater….dus niet!

Eens temeer was dat het bewijs dat er dringend behoefte was aan een betere lagere school.

Doel was om 3 nieuwe gebouwen te plaatsen met totaal 9 lokalen. In november 2011 was het eerste gebouw met 3 lokalen gereed en in maart 2012 was het tweede gebouw gereed. Helaas was de regen tussen november 2011 en maart 2012 de reden dat er even niet verder gebouwd kon worden.

Ook maart dit jaar was er veel regen. Vanaf eind april 2012, als de regentijd over is, wordt er verder gebouwd. Maar eerst zal het ouder comité weer zelf de benodigde bricks(stenen) vormen en bakken. De fundatie is inmiddels gegraven, en zand is aangevoerd. Ook de schooltafels en stoeltjes zijn aangevoerd dus het wachten is nu op beter weer!

Het laatste, 3de schoolgebouw, zal er ook komen. De onderwijzers en de kinderen kijken er naar uit!!

Zie ook ons eerdere nieuws item:
Chipoka II, primary school in Malawi. 30-03-2011 
Chipoka II in Malawi krijgt een compleet nieuwe school. 27-04-2011