Jaarverslag 2013 beschikbaar voor belangstellenden

De externe accountant heeft het verslag over 2013 samen gesteld. Het geeft een getrouw beeld van de financiële handel en wandel. Opmerkelijk is dat de kosten slechts 4% uitmaken van het bruto-omzetresultaat. De gulle gevers weten daardoor dat hun giften maximaal resultaat opleveren. Het jaarverslag 2013 wordt aan geïnteresseerden gratis ter beschikking gesteld.

KLIK HIER OM HET JAARVERSLAG 2013 TE DOWNLOADEN.