De Witte Paters en Theo Winkelman

 

Op de site www.lavigerie.org/ is over "de Witte Paters" in Nederland heel veel te lezen.

 

Onder het motto "Wij bouwen af... de missie gaat door" vierden de Witte Paters dat zij vorig jaar 125 jaar aanwezig waren in Nederland.

 

De Witte Paters, ook bekend als Missionarissen van Afrika, vierden dit jubileum op 12 september 2009 met een Familiefeest in 's-Hertogenbosch, in de Sint Janskathedraal en in het 'Theater aan de Parade'.


De Sociëteit van de Witte Paters, Missionarissen van Afrika, werd in 1868 gesticht door Charles kardinaal Lavigerie, de aartsbisschop van Algiers. De eerste missie vond plaats onder de Arabieren in Algerije. Later zond de sociëteit haar leden uit naar de rest van het Afrikaanse continent. De sociëteit telt nu 1700 leden en is werkzaam in 24 Afrikaanse landen.


Iets meer dan 800 Nederlanders hebben sinds het begin als pater of broeder aan de oproep van onze stichter Kardinaal Lavigerie gehoor gegeven. Ze stelden zich met grote betrokkenheid beschikbaar voor het missiewerk in Afrika. Het verhaal van de Witte Paters is een epos van gewone volhardende mensen die zich als religieuze ontwikkelingswerkers belangeloos en met vaak maximale zelfopoffering inzetten voor de medemens. Want ondanks het feit dat in het begin velen al stierven tijdens hun opleiding in Noord Afrika, en anderen de reis naar de binnenlanden van Afrika niet overleefden, melden er zich steeds weer nieuwe kandidaten, begeesterd met eenzelfde ideaal: de bevrijdende boodschap van het Evangelie te verkondigen. Prachtig werk is er gedaan: kerken gesticht, maar ook scholen, ziekenhuizen, weeshuizen die door de jaren heen zich ontwikkelden in ware en zeer duurzame projecten.

 

Het hoofdkantoor van de Nederlandse Witte Paters is nu gevestigd in Dongen. "Zie het maar als een multinational, maar dan in de goede zin van het woord", zegt Witte Pater Jan Mol, die 'directeur' is van de Nederlandse afdeling van de multinational. In Dongen is ook een rusthuis voor missionarissen die naar Nederland zijn teruggekeerd. Tegelijkertijd worden van hieruit nog 44 missionarissen in Afrika aangestuurd. De jongste is 50 jaar de daaropvolgende 63, de oudsten zijn ver in de tachtig.

 

Het motto van Jan Mol: "Wij verdwijnen, maar de missie gaat door. Hoe meer culturen elkaar raken, hoe meer verschillen gevoeld worden. Dat is en blijft onze missie nu, mensen bij elkaar brengen!"

 


Uit dagblad BN/De Stem over de Witte Paters in Dongen: " 'Als een oude man sterft, brandt er een bibliotheek af', schreef de Malinees Amadou Hampaté Bâ. Langs de Donge in het Brabantse Dongen woont een verborgen, wandelende bibliotheek vol wijsheid en levenservaring. Missionarissen van Afrika op rust, de laatste van generaties bevlogen paters in den vreemde.'

 

O.a. dat en meer vindt u op de website van "de Witte Paters, Missionarissen van Afrika".